Stemple urzędowe

Najciekawszym dla mnie rodzajem stempli są oczywiście stemple urzędowe.
Mogą być z herbem lub orzełkiem, koniecznie okrągłe. Te nieokrągłe też są fajne, jednak zwykle nie są one urzędowymi. Koniecznie z nazwą instytucji. Może to być urząd miasta, gminy, powiatu, wojewódzki, a idąc dalej wójt, rada gminy, itd.
Bardzo podobne i również ciekawe są stemple szkół, bibliotek, sądów i innych urzędów. Również najczęściej mają w pieczęci orzełka, godło, logo i obowiązkowo nazwę.
Oddzielną grupą (jak dla mnie) są stemple wojskowe, np. jednostek wojskowych, poczty polowej itp.

Poniżej przykłady stempla urzędowego standardowego 1) i stempla otrzymanego co prawda w urzędzie, ale zdecydowanie mniej standardowego 2), to taka wersja ozdobna, nie do zastosowań oficjalnych.
1)  2)1) Stara Kiszewa - Wójt Gminy
2) Sopot - Urząd Miasta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz